Upotreba pirotehničkih sredstava i petardi ostavlja traumatična iskustva

Kampanja protiv petardi “Opasne, štetne i nimalo kul” proteklih dana, razdrmala je javnost na društvenim mrežama, gdje se veliki broj građana, institucija i udruženja, samoinicijativno priključio širenju svijesti o negativnom uticaju petardi na mnoge ranjive grupe ljudi. Jedna od tih grupa jesu osobe sa invaliditetom, a štetni uticaj pirotehničkih sredstava kojem su oni izloženi tokom zimskih praznika je nemjerljiv. Zato smo zatražili mišljenje predstavnika Organizacije amputiraca UDAS, koji su nam iz prve ruke objasnili kakve trajne posljedice i traume ova štetna navika, ostavlja kod osoba s invaliditetom.

“Pirotehnička sredstva su izuzetno opasna i zbog sve češćeg korištenja, dolazi do samopovređivanja osoba sa veoma teškim posljedicama. Veoma alarmalnta situacija je što sve više djece koriste pirotehnička sredstva u čemu im, nažalost, i roditelji pomažu, kupujući im navedena sredstva”, poručuju iz UDAS-a.

Napomonju da naročito štetan uticaj pirotehnička sredstva imaju na žrtve mina.

“Kod njih eksplozija vraća sjećanja na način stradanja i preživljeno traumatsko iskustvo. Naši korisnici, koji su preživjeli minski incident veoma često u zimskom periodu, imaju napade panike i neprijatan osjećaj, a sve zbog česte upotrebe pirotehničkih sredstava i petardi, čija upotreba ih podsjeća na preživljeno traumatsko iskustvo. Iako svake godine pred novogodišnje praznike govorimo o štetnosti upotrebe ovih sredstava, potrebno je da se o ovom pitanju detaljnije bave nadležne institucije, da se vrši adekvatna edukacija, te da se zabrani prodaja ovih pirotehničkih sredstava svima, a ne samo maloljetnim licima. Potrebno je da se detaljnije reguliše ova oblast, te da se decidno propiše u koju svrhu, mogu da se koriste navedena sredstva i kome ista mogu biti dostupna.”

Pored žrtava mina kod kojih je izražen štetan uticaj korištenja gore navedenih sredstava, posebno loš uticaj mogu da imaju kod lica sa oštećenim vidom i teško pokretna lica, koja kao pomoć koriste psa vodiča.

“Poznato je da kućni ljubimci posebno teško podnose razne eksplozije, pa psi vodiči koji su posebno trenirani za pomoć osobama sa invaliditetom i otporni na razne stresne situacije, mogu doživjeti teške traume. Osobe sa oštećenjem sluha su takođe ugrožene, jer i za njih predstavljaju veliku opasnost pirotehnička sredstva. Pored toga, određene grupe osoba sa invaliditetom, imaju problema prilikom integracije i socijalizacije u društvo, te im pirotehnička sredstva dodatno otežavaju ovaj proces. Kod takvih osoba, a posebno žrtava mina, korištenje pirotehnike izaziva ponovno proživljavanja preživljene traume, a kod određenog broja i napade panike. Novogodišnji i božićni praznici, treba da budu sigurni i bezbjedni za sve, da se svi građani osjećaju sigurno i bezbjedno, a to nažalost, upotreba pirotehničkih sredstava ne dozvoljava.”

Zbog toga Organziacija amputiraca UDAS, zajedno sa inicijatorima kampanje, kreativnom agencijom Playteam i Animatica studiom, apeluju da nadležne institucije trajno zabrane upotrebu piroteničkih sredstava, a dok se ova oblast zakonski ne sankcioniše – da se svi ponašamo odgovorno i sa empatijom prema ranjivim grupama ljudi u društvu.